Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản mywork.vn:
Số 10, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Website: www.vinamilk.com.vn

Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phó mát. Vinamilk cung cấp cho thị trường một những danh mục các sản phẩm, hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa chọn nhất.

Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
 • Họ tên:
 • Nội dung:
 •  

Tuyển dụng việc làm

»

Vinamilk tuyển dụng - 21479 - Xem mô tả chi tiết

Tìm thấy 21 việc làm. Nhà tuyển dụng:

Vinamilk

|

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm quản lý, quản lý khách hàng điểm lẻ trong địa bàn phụ trách nhằm đạt mục tiêu bao phủ lẻ, doanh số và thị phần được giao. 
- Huấn luyện, phát triền các Giám sát Nhà phân phối.
- Phát triển và Quản lý Nhà phân phối

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về việc:
- Điều phối kế hoạch bán hàng, dự báo, phân tích, tổng hợp số liệu bán hàng.
- Lập và quản lý ngân sách.
- Quản lý hệ thống phần mềm quản lý bán hàng của Nhà phân phối.
- Quản lý các công việc hành chính, chi phí, hợp đồng...

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm tạo ra và liên tục cải tiến các công cụ, quy trình và hệ thống để phát triển năng lực của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của Công ty. Đánh giá nhu cầu và chủ trì việc thực thi các giải pháp tối ưu trong phạm vi chức năng của bộ phận. Phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên phòng Nhân sự, các cấp lãnh đạo và thực thi các sáng kiến/thực hành tiên tiến để phát triển tài năng và tổ chức.
 
TRÁCH NHIỆM & NHIỆM VỤ CHÍNH:
 
Xây dựng kế hoạch phát triển và quy trình cho các lần chuyển giao lãnh đạo.
 
Xây dựng các bộ năng lực chuẩn cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
 
Quản lý hệ thống theo dõi phát triển lãnh đạo.
 
Phát triển những người hướng dẫn/trợ giúp và huấn luyện đế thực hiện các chương trình phát triển lãnh đạo.
 
Phát triển thành tích và lộ trình phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 
Quản lý hệ thống Quản lý tài năng và thành tích.
 
Thực hiện và quản lý quy trình đánh giá 360 độ.
 
Cung cấp công cụ và các chương trình đào tạo cho việc phát triển thành tích và nghề nghiệp
 
Phát triển năng lực lãnh đạo để đánh giá và phát triển tài năng.
 
Cung cấp các tiêu chuẩn đo lường, quy trình và công cụ để xây dựng nguồn tài năng đa dạng.
 
Xây dựng/Cải tiến quy trình đánh giá/soát xét tài năng của tổ chức.
 
Chủ trì việc thực hiện các giải pháp để phát triển tổ chức.
 
Phỏng vấn và sử dụng các dữ liệu đầu vào để xác định nhu cầu của các bộ phận. 
 
Phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên phòng Nhân sự và các cấp lãnh đạo.
 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp của tổ chức
 
Xây dựng & phát triển tinh thần đội ngũ nhân viên trong tổ chức
 
Đánh giá hiệu quả của chương trình.

Mô tả công việc:

Là đại diện của công ty Vinamilk tại Nhà phân phối (NPP) chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động trong phạm vi khu vực được phân công bao gồm :
- Quản lý & phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
- Quản lý Nhà phân phối - đảm bảo NPP thực hiện đúng Hợp Đồng NPP và các tiêu chí quản lý do công ty qui định.
- Quản lý & sử dụng hiệu quả xe tải, tủ lạnh, bảng hiệu, hộp đèn và các vật phẩm bán hàng.
- Đảm bảo hệ thống phần mềm quản lý bán hàng được duy trì và sử dụng hiệu quả.
- Giám sát và Huấn luyện đội ngũ bán hàng (Nhân viên bán hàng & Giám Sát Đội Bán Hàng).
- Dịch vụ khách hàng và các nhiệm vụ khác.

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm quản lý, quản lý khách hàng điểm lẻ trong địa bàn phụ trách nhằm đạt mục tiêu bao phủ lẻ, doanh số và thị phần được giao. 
- Huấn luyện, phát triền các Giám sát Nhà phân phối.
- Phát triển và Quản lý Nhà phân phối

Mô tả công việc:

- Quản lý & phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
- Phát triển và duy trì hình ảnh của Công ty tại địa bàn.
- Dịch vụ khách hàng và các nhiệm vụ khác

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về việc:
- Xây dựng và phát triển hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
- Giới thiệu và bán sản phẩm.
- Phân phối hàng hóa cho khách hàng Kênh khách hàng đặc biệt

Mô tả công việc:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Là đại diện của công ty Vinamilk tại Nhà phân phối (NPP) chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động trong phạm vi khu vực được phân công bao gồm :
- Quản lý & phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
- Quản lý Nhà phân phối - đảm bảo NPP thực hiện đúng Hợp Đồng NPP và các tiêu chí quản lý do công ty qui định.
- Quản lý & sử dụng hiệu quả xe tải, tủ lạnh, bảng hiệu, hộp đèn và các vật phẩm bán hàng.
- Đảm bảo hệ thống phần mềm quản lý bán hàng được duy trì và sử dụng hiệu quả.
- Giám sát và Huấn luyện đội ngũ bán hàng (Nhân viên bán hàng & Giám Sát Đội Bán Hàng).
- Dịch vụ khách hàng và các nhiệm vụ khác.

Mô tả công việc:

Công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm tạo ra và liên tục cải tiến các công cụ, quy trình và hệ thống để phát triển năng lực của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của Công ty. Đánh giá nhu cầu và chủ trì việc thực thi các giải pháp tối ưu trong phạm vi chức năng của bộ phận. Phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên phòng Nhân sự, các cấp lãnh đạo và thực thi các sáng kiến/thực hành tiên tiến để phát triển tài năng và tổ chức.
* TRÁCH NHIỆM & NHIỆM VỤ CHÍNH:
Xây dựng kế hoạch phát triển và quy trình cho các lần chuyển giao lãnh đạo.
Xây dựng các bộ năng lực chuẩn cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Quản lý hệ thống theo dõi phát triển lãnh đạo.
Phát triển những người hướng dẫn/trợ giúp và huấn luyện đế thực hiện các chương trình phát triển lãnh đạo.
Phát triển thành tích và lộ trình phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
Quản lý hệ thống Quản lý tài năng và thành tích.
Thực hiện và quản lý quy trình đánh giá 360 độ.
Cung cấp công cụ và các chương trình đào tạo cho việc phát triển thành tích và nghề nghiệp
Phát triển năng lực lãnh đạo để đánh giá và phát triển tài năng.
Cung cấp các tiêu chuẩn đo lường, quy trình và công cụ để xây dựng nguồn tài năng đa dạng.
Xây dựng/Cải tiến quy trình đánh giá/soát xét tài năng của tổ chức.
Chủ trì việc thực hiện các giải pháp để phát triển tổ chức.
Phỏng vấn và sử dụng các dữ liệu đầu vào để xác định nhu cầu của các bộ phận. 
Phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên phòng Nhân sự và các cấp lãnh đạo.
Phát triển văn hóa doanh nghiệp của tổ chức
Xây dựng & phát triển tinh thần đội ngũ nhân viên trong tổ chức
Đánh giá hiệu quả của chương trình.

Mô tả công việc:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về việc:
- Điều phối kế hoạch bán hàng, dự báo, phân tích, tổng hợp số liệu bán hàng.
- Lập và quản lý ngân sách.
- Quản lý hệ thống phần mềm quản lý bán hàng của Nhà phân phối.
- Quản lý các công việc hành chính, chi phí, hợp đồng...

Mô tả công việc:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về việc:
- Xây dựng và phát triển hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
- Giới thiệu và bán sản phẩm.
- Phân phối hàng hóa cho khách hàng Kênh khách hàng đặc biệt

Mô tả công việc:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
- Quản lý & phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
- Phát triển và duy trì hình ảnh của Công ty tại địa bàn.
- Dịch vụ khách hàng và các nhiệm vụ khác

Mô tả công việc:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
- Chịu trách nhiệm quản lý, quản lý khách hàng điểm lẻ trong địa bàn phụ trách nhằm đạt mục tiêu bao phủ lẻ, doanh số và thị phần được giao. 
- Huấn luyện, phát triền các Giám sát Nhà phân phối.
- Phát triển và Quản lý Nhà phân phối

Mô tả công việc:

• Số lượng: 30 người
• Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
- Sẽ trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn

Mô tả công việc:

• Số lượng: 20 người
• Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
- Sẽ trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Sẽ trao đổi cụ thể và chi tiết khi tham gia phỏng vấn

Mô tả công việc:

Trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn

Việc làm VIP

Mô tả công việc:

- Sẽ trao đổi cụ thể và chi tiết khi tham gia phỏng vấn

Mô tả công việc:

 - Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật .
- Chịu trách nhiệm cung cấp ý kiến pháp lý đối với các văn bản pháp luật mới liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty.
- Chịu trách nhiệm soát xét pháp lý đối với các chính sách, quy chế, quy định ( hiện hữu và xác lập mới).
- Chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ pháp lý.
- Chịu trách nhiệm soát xét pháp lý đối với các dự án, chương trình.
- Thực hiện đào tạo kiến thức pháp luật.

Việc làm VIP

Mô tả công việc:

- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Cơ khí, Điện/Điện tử…

Vinamilk tuyển dụng - 21479 - Xem mô tả chi tiết

- mywork.vn

Trang chủ

Tim viec lam, tuyen dung    

Viec lam

Viec lam, tuyen dung    

Tuyển dụng

Tìm việc làm, tuyển dụng    
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Homing tuyển dụng Hà Nội
10 Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc Kiêm Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường, NV Kinh doanh
Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Hoàng Khang tuyển dụng hấp dẫn
Nhân viên kinh doanh, NV bán hàng dự án, Chuyên viên kinh doanh tại HCM
Tuyển dụng giáo viên hướng dẫn, nhân viên kinh doanh lương hấp dẫn
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Thương Mại Song Phương tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội
1,609,654
ứng viên
494,159
việc làm
263,666
nhà tuyển dụng
4,161,855
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn về dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Lành: 0168 995 2043 - Ms Oanh: 0979 105 689

  Ms Vân Anh: 0976 725 956 - Ms Huyền: 0129 275 4556


  Miền Nam:

  Ms Ngọc Anh: 0168 991 4557 - Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork.vn?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 600.000 thành viên.