Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản mywork.vn:

Tuyển dụng việc làm

»

Tuyển lái xe, nhân viên giao nhận| Việc làm lái xe vận chuyển - trang 3 - Xem mô tả chi tiết

Tìm thấy 7791 việc làm. Ngành nghề: Vận tải - Lái xe |
Việc làm xác thực

Mô tả công việc:

Trách nhiệm:
-Thực hiện công tác giao hang và giấy tờ theo sự phân công của cấp quản lý
-Phối hợp phòng Kinh doanh giao hang chính xác, kịp thời
- Hỗ trợ các phòng ban khác nếu có

Mô tả công việc:

Đón và đưa bác sĩ từ Tp.HCM xuống Bà Rịa và ngược lại.

Mô tả công việc:

* Vận hành máy đào bánh xích, xe ben, máy ủi, xe cuốc, xe lu, ..phục vụ thi công cơ giới tại công trường (cầu đường, thủy lợi).
* Làm việc tại các tỉnh miền Tây: Long An, Trà Vinh, ...

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.

Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

* Làm việc tại các công trình thuộc khu vực miền Tây: Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau,...
* Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành chung của công trình theo nhiệm vụ được phân công bao gồm việc đề xuất, công tác chuẩn bị trước khi đi vào thi công, triển khai thực hiện thi công, giám sát, kiểm soát, lập Hồ sơ thi công, Hồ sơ nghiệm thu, Hồ sơ hoàn công, công tác thanh quyết toán công trình.
* Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.

Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

* Nhiệm vụ chính: Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong các lĩnh vực: Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; Công tác thống kê tổng hợp; Công tác lập dự toán; Công tác thẩm định & quản lý hợp đồng kinh tế; Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; Công tác đấu thầu. Công tác tổ chức, triển khai thi công; kiểm tra, giám sát thực hiện các công trình, dự án nhóm A,B,C.
* Rà soát, xây dựng hệ thống các quy trình quản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý dự án/quản lý thi công.
* Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được GĐ phân công.
* Tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện cho GĐ.
* Giúp việc cho GĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.
Ngoài những kỹ năng chuyên môn, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những người cộng sự đáp ứng được yêu cầu cam kết làm việc bằng tấm lòng tận tụy, thái độ vui vẻ, ân cần.

Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

* Tổ chức công trường và triển khai thi công các công trình (thủy lợi, cầu đường,...) đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật đã đề ra.: điều hành công trường, kiểm tra khối lượng vật tư thi công, lập kế hoạch thi công, dự toán, an toàn, QA/QC,...
* Quản lý và thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
* Quản lý các đội thi công.
* Làm việc với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức và triển khai thi công: chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà cung ứng,...
* Thực hiện công tác báo cáo.
*Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban GĐ, Trưởng Phòng Thi công.
* Làm việc tại các tỉnh khu vực miền Tây: Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau,...

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.
Ngoài những kỹ năng chuyên môn, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những người cộng sự đáp ứng được yêu cầu cam kết làm việc bằng tấm lòng tận tụy, thái độ vui vẻ, ân cần.

Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

* Làm việc tại các công trình thuộc khu vực miền Tây: Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau,...
* Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành chung của công trình theo nhiệm vụ được phân công bao gồm việc đề xuất, công tác chuẩn bị trước khi đi vào thi công, triển khai thực hiện thi công, giám sát, kiểm soát, lập Hồ sơ thi công, Hồ sơ nghiệm thu, Hồ sơ hoàn công, công tác thanh quyết toán công trình.
* Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.

Thời gian thử việc: Nhận việc ngay

Mô tả công việc:

* Làm việc tại Phòng Kế hoạch Kỹ thuật/Phòng Quản lý dự án.
* Lập hồ sơ đấu thầu; lập kế hoạch thi công và triển khai biện pháp tổ chức thi công, biện pháp ATLĐ với BCH các công trình.
* Lập và theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ an toàn lao động-vệ sinh môi trường-phòng chống cháy nổ.
* Kiểm soát khối lượng thi công hàng tháng và lập kế hoạch triển khai thực hiện của tháng kế tiếp.
* Bóc tách, kiểm tra khối lượng dự toán dự thầu, dự toán thi công.
* Phối hợp các đơn vị liên quan lập và trình duyệt dự toán khối lượng phát sinh, điều chỉnh giá theo quy định trong hợp đồng của các công trình được Chủ đầu tư chấp thuận.
* Kiểm tra, quản lý hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình, hồ sơ dự thầu, hợp đồng,…
* Thực hiện giám sát, kiểm tra nội bộ đối với các công trình.
* Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.
* Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Quyền lợi:

'- Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian. Lương thỏa thuận.
- Chính sách lương và tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.
- Chính sách thưởng linh hoạt theo định kỳ (tháng, năm, các dịp Lễ, Tết); theo thành tích;...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;
- Chính sách đào tạo và phát triển sự nghiệp thường xuyên.
Ngoài những kỹ năng chuyên môn, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những người cộng sự đáp ứng được yêu cầu cam kết làm việc bằng tấm lòng tận tụy, thái độ vui vẻ, ân cần.

Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Thực hiện lái xe, phục vụ cho Giám đốc Công ty đúng giờ giấc
- Thực hiện lệnh điều động đi công tác
- Cung cách phục vụ khách hàng nội bộ nhiệt tình, vui vẻ lịch sự
- Bảo quản xe, tài sản trên xe
- Đảm bảo xe luôn được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định, thời hạn
- Vệ sinh chăm sóc xe trước khi khởi hành
- Hỗ trợ tác nghiệp các phòng ban khi không đi công tác.

Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, hòa đồng.
- Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động: BHXH, nghỉ các ngày lễ Tết, thưởng 13
- Các quyền lợi khác

Thời gian thử việc: Nhận việc ngay

Mô tả công việc:

- Thực hiện các công tác xuất, nhập, cấp thẻ kho, sắp xếp và bảo quản sản phẩm trong các kho: kho ván, kho thành phẩm, kho tiếp nhận, kho vật tư
- Thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty
- Các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ
- Làm việc tại Tân Uyên (có chề độ xe đưa rước theo chính sách của Tập đoàn)
* Các chế độ khác:
- Trả lương, thưởng theo năng lực.
- Xét tăng thu nhập 2 lần/năm (Tổng mức tăng tối thiểu 30% so với mức lương của tháng liền trước) ngoại trừ trường hợp được tăng lương đột xuất.
- Xét khen thưởng 1 lần /năm, khen thưởng đột xuất khi có sáng kiến được Hội đồng xét thưởng chấp thuận
- Có thể chọn xe đưa rước nhiều tuyến : Hàng Xanh - Tân Uyên, Hóc Môn - Tân Uyên, Đồng Nai - Tân Uyên, Thủ Dầu Một – Tân Uyên.
- Có xe đưa rước tận nhà đối với vị trí lãnh đạo cấp cao (từ P. TGĐ trở lên)
- Được quyền mua cổ phiếu của Các công ty trong tập đoàn với giá ưu đãi.
- Được đào tạo tối thiểu 20 khóa /năm về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng khác.
- Có nhà tập thể dành riêng cho CB-CNV ở xa. Kinh nghiệm/Kỹ năng
Việc làm xác thực

Mô tả công việc:

- Vận chuyển hành khách bằng xe taxi của công ty (Toyota Vios + Innova) trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận (theo yêu cầu của khách hàng), thu cước theo đúng quy định của Công ty.
- Không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề nghiệp vụ để được lựa chọn vào phục vụ tại các khách sạn 5 sao hoặc sân bay Quốc tế Nội Bài...
* Chế độ:
- Tỉ lệ % ăn chia ưu đãi dành cho lái xe cao nhất trên thị trường Hà Nội, ăn chia trực tiếp trên đồng hồ, tỉ lệ lên đến 65% tính từ gốc và tăng dần theo thâm niên. Không ăn chia “gốc - ngọn” như các hãng Taxi khác.
- Thu nhập từ 9 đến 15 triệu/tháng, tăng hơn các hãng Taxi khác đến 3 triệu/tháng với cùng mức doanh thu.
- Tỷ lệ ăn chia đặc biệt cộng thêm 5% doanh thu áp dụng cho những ngày Lễ, Tết.
- Là hãng Taxi duy nhất có tiền đãi ngộ thâm niên công tác và chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với nhân viên lái xe.
- Dàn xe Toyota Vios và Innova đời mới sang trọng và tiết kiệm nhiên liệu.
- Được đón khách tại 90% các sảnh Khách sạn 5 sao ở Hà Nội (Sân bay Nội Bài, Khu Đô thị lớn, Trung tâm thương mại, Khách sạn cao cấp, các bệnh viện, bến xe … và hàng nghìn địa chỉ môi giới của Công ty (Taxi Group CP Hà Nội là đơn vị ký hợp đồng với nhiều sảnh khách sạn lớn nhất tại Hà Nội).
- Được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh Taxi, cấp chứng chỉ, phát đồng phục và bổ túc tay lái miễn phí bởi các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Trung tâm đào tạo Taxi Group.
- Lái xe mới nhận việc được hưởng tỷ lệ ăn chia cao hơn tỷ lệ chung trong 90 ngày đầu tiên.

Mô tả công việc:

- Nhập - xuất hàng thành phẩm theo đúng quy trình nhập xuất kho thành phẩm/kho vận
- Tổ chức sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho TP, FIFO
- Cập nhật thẻ kho, lưu trữ chứng từ theo đúng quy định Báo cáo công việc hàng ngày, KHT
- Thực hiện các công việc phát sinh của BLĐ yêu cầu

Mô tả công việc:

- Mức lương: Thoả thuận
- Được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng
- Chi tiết vui lòng trao đổi khi phỏng vấn
- Làm việc tại: Trạm Trộn Bê tông Công Thanh – Hà Nội
+ Địa chỉ: Cảng Liên Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả công việc:

- Mức lương: Thoả thuận
- Được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng
- Chi tiết vui lòng trao đổi khi phỏng vấn
- Làm việc tại: Trạm Trộn Bê tông Công Thanh – Hà Nội
+ Địa chỉ: Cảng Liên Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả công việc:

- Công ty CP REDEX VIETNAM hiện đang cần tuyển gấp vị trí : nhân viên chuyển phát hàng hóa trong nội thành HN, làm cả ngày hoặc theo ca, mức lương hấp dẫn, đi làm ngay.
- Được nhận lương cứng + phụ cấp + tiền ship

Mô tả công việc:

- Lái xe riêng cho Tổng Giám Đốc

Mô tả công việc:

Giao nhận hồ sơ, hàng mẫu.

Mô tả công việc:

- Lái xe theo các tuyến đường được giao
- Bán hàng trực tiếp cho Người tiêu dùng trong làng

Mô tả công việc:

Lái xe 4-16 chỗ theo sự điều động của công ty

Làm việc theo ca phân công của bộ phận.

Quyền lợi:

Ăn ca, đồng phục
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Mô tả công việc:

Lái xe cho giám đốc,
Lái xe đi công tác, đưa nhân viên kinh doanh đi làm việc theo yêu cầu của công ty

Quyền lợi:

Hưởng lương, thưởng theo quy định công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như: Tham quan, nghỉ mát…
Lái xe công ty

Mô tả công việc:

Lái xe ô tô phục vụ người nước ngoài, gia đình, khách hàng và nhân viên của họ.
Bảo quản và giữ gìn xe ô tô sạch sẽ.

Quyền lợi:

Bảo hiểm y tế, tai nạn, ngày phép.
Lương theo năng lực và thâm niên.

Mô tả công việc:

1. Nhận lệnh điều xe và xe ô tô từ nhân viên Điều hành - phòng Vận tải để chở khách theo yêu cầu.
2. Xe ô tô được giao riêng cho từng lái xe quản lý
3. Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn xe, thiết bị được giao đúng quy định, luôn trong trạng thái tốt, sẵn sàng lăn bánh khi có lệnh điều động.
4. Luôn đề cao ý thức phục vụ khách hàng, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của Công ty
5. Có mặt tại công ty trước 15 phút theo giờ quy định để kiểm tra an toàn của xe
6. Cần 3 phụ xe ưu tiên có bằng mới.
LH:C Hoa-PNS,0984379665.Miễn TG.

Quyền lợi:

- Tổng thu nhập = 5,5 Triệu lương cơ bản + Lương doanh thu + Thưởng doanh thu + Lương ngoài giờ + PC điện thoại (100.000 đ/tháng)+ PC ăn trưa 35.000 đ/ngày+PC lưu đêm
- Công ty có chỗ ăn,ở cho lái xe,phụ xe.
- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
- Thu nhập đối với bằng B2, D: từ 5-9 triệu đồng/tháng; D, E từ 6-12 triệu đồng/tháng

Mô tả công việc:

- Quản lý, vận hành, bảo quản phương tiện vận tải được giao luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất phục vụ, đáp ứng mọi yêu cầu của Lãnh đạo trong việc sử dụng xe có hiệu quả.
- Trước khi xe khởi hành phải chuẩn bị xăng dầu đầy đủ, kiểm tra các trang thiết bị an toàn đảm bảo phương tiện làm việc tin cậy, an toàn trong suốt hành trình công tác.
- Tuyệt đối giữ các thông tin liên quan đến chuyến công tác, làm việc của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, điều hành công ty như một bí mật kinh doanh.
- Trong ngày nghỉ tuần nghỉ lễ hoặc ngoài thời giờ làm nhân viên lái xe phải trực điện thoại sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất theo điều động của Tổng Giám đốc hoặc giải quyết các trường hợp khẩn cấp theo điều động của người có thẩm quyền.
- Từ chối không phục vụ khi người được phép sử dụng phương tiện vận tải sử dụng phương tiện không đúng mục đích, lịch trình lệnh điều xe địa điểm làm việc:

Quyền lợi:

• - Lương+ thưởng cao so với mặt bằng chung.
• - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật;
• - Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ: Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ, Sinh nhật…
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chia sẻ

Mô tả công việc:

- Chịu tách nhiệm lái xe đưa đón ban lãnh đạo hàng ngày
- Chịu trách nhiệm đưa ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan đi công tác tại các tỉnh phía Bắc như: khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa...
- Chịu trách nhiệm quản lý và bảo dưỡng xe định kỳ theo đúng quy định và định mức của Công ty.
- Một số công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Quyền lợi:

- Hưởng các chế độ lễ, tết theo quy định bộ luật lao động
- Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Mô tả công việc:

- Nhận lệnh mới từ nhân viên tổng hợp, nghiệm thu

- Lập biểu đồ chạy xe và phân công xe, lao động hàng ngày

- Kiểm tra thực hiện xe ra hoạt động

- Viết lệnh giao cho nhân viên quản lý vé

- Giải quyết các phát sinh trong ca hoạt động

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Quyền lợi:

- Được hưởng các chế độ theo quy định Luật lao động, quy chế Công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ lễ tết
- Được thưởng vào các dịp lễ, tết

Mô tả công việc:

Lái xe chở Ban giám đốc và CBNV Công ty TOYOTA tại Hải phòng và Hà nội, ưu tiên tuyển lái xe biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Quyền lợi:

Lương cứng cao, tiền làm ngoài giờ cao

Mô tả công việc:

- Tuyển gấp lái xe tuyến, tour cho Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân
- Thực hiện lái xe chính các tuyến Tây Bắc
- Có bằng E, đã có kinh nghiệm lái xe khách trên 2 năm, tuổi từ 25 – 40, sức khỏe tốt, có thể chạy được tuyến Tây Bắc, không có tiền án tiền sự.

Quyền lợi:

Được hưởng chế độ theo luật lao động và các chế độ Công ty

Mô tả công việc:

- Lái xe đưa đón Ban Giám đốc, CBNV đi công tác (Xe 7 chỗ)
- Lái xe tải giao hàng tại địa bàn Hà Nội (xe Suzuki 5 tạ)
- Công việc trao đổi cụ thể trong quá trình PV

Quyền lợi:

- Theo quy định của Công ty
- Được nghỉ các ngày lễ tết
- Được đóng bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp
- Được tham quan nghỉ mát hàng năm

Mô tả công việc:

Lái xe town/space chở khách nước ngoài hoặc nội địa đi du lịch trong nước hoặc công tác theo hợp đồng
Chăm sóc xe, bảo quản xe sạch sẽ. Xe luôn trong vị trí sẵn sàng phục vụ

Quyền lợi:

Ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH, BHYT,..
Trợ cấp tiền điện thoại
Lương cố định, lương doanh thu
Phụ cấp thâm niên
Tiền tip của khách (tùy khách)

Mô tả công việc:

Lái xe đưa đón Ban giám đốc Công ty Honda và CBNV tại Hải phòng, tuyển lái xe có bằng B2, C, D hoặc E

Quyền lợi:

Lương cơ bản cao, phụ cấp cao

Tuyển lái xe, nhân viên giao nhận| Việc làm lái xe vận chuyển - trang 3 - Xem mô tả chi tiết

- mywork.vn

Trang chủ

Tim viec lam, tuyen dung    

Viec lam

Viec lam, tuyen dung    

Tuyển dụng

Tìm việc làm, tuyển dụng    
Tuyển dụng nhanh
Tuyển Cargo Operations Officer tại HN
Vpbv Hhk Hong Kong Airlines Ltd tuyển
Tuyển 20 nhân viên tuyển dụng lương 8 triệu
Công ty HNC AIR Việt Nam tuyển dụng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng...
Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khai Thuế Qua Mạng tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV TM-CN Đông Nam tuyển 02 NV tư vấn lương từ 4 - 7 triệu
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công ty CP phát triển nhân lực và tư vấn đầu tư HTC tuyển dụng tại Hà Nội
Giáo viên tiếng Nhật, NV phòng nghiệp vụ Thực tập sinh, NV phòng nghiệp vụ Du học
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Hoàng Phúc tuyển dụng
Tuyển kế toán, kinh doanh, kĩ sư cơ khí, nhân viên đứng máy CNC tại HCM
Công ty CP Đầu tư TOPCOM tuyển dụng
Công ty tuyển nhiều vị trí: Kinh Doanh, Kế Toán, Nhân Sự,... lương hấp dẫn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Ứng dụng tìm việc làm trên di động MyWork Mobile

Nhận bản tin việc làm

Email:  
1,494,112
ứng viên
445,951
việc làm
239,026
nhà tuyển dụng
3,728,181
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn về dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Lành: 0168 995 2043 - Ms Oanh: 0979 105 689

  Ms Vân Anh: 0976 725 956 - Ms Huyền: 0129 275 4556


  Miền Nam:

  Ms Ngọc Anh: 0168 991 4557 - Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork.vn?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 600.000 thành viên.

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork.vn?
Hãy nhấn nút "Theo dõi" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Google Plus.